10 Mart 2008 Pazartesi

Karşı

Karşı: "sergi: 'sürekliliğin Sınırları-territories of Duration 'Cengiz Tekin

Her işte bir HAYIR vardır � enstalasyon
Cengiz Tekin'in bu çalışması, alaycı retoriğinin yanı sıra hicvi de ön plana çıkartır. Sanatçının kullandığı hiciv sert bir toplumsal eleştiriyi güçlendirmektedir; sıradan alışkanlıklarla hayatımızı sürdürdüğümüz, sosyal ve insani yükümlülüklerimizden kurtulmak niyetiyle günlük sözlü davranış klişelerin dilbilimsel belirsizliğine sığındığımız yerde sanatçı, kesinliği, belirsizlikler alanlarını tedirginliğe dönüştürür.

in every business alms exist � neon light installation
In his neon wordplay Cegiz Tekin explores ideas with his usual ironic if not sarcastic rhetoric. His use of satire to good effect reinforces a harsh social critique which he feels disposed to make highlighting ambiguity in our every day verbal and behavioural clichés in which he attempts to turns certainty into unease wherein vested interest lays on a false premise by aphoristic assertion."